Electric Up este un program de finantare destinat IMM-urilor si sectorului HoReCa pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrica cu o putere instalata cuprinsa între 27 kWp – 100 kWp necesara consumului propriu si livrarea surplusului in Sistemul Energetic National, precum si a statiilor de reincarcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in.

Prin programul de finantare se acorda un suport financiar de pana la €100.000 / beneficiar si se poate acorda un avans de pana la 30% din totalul cheltuielilor eligibile.

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri anunță lansarea etapei de înscriere în cadrul programului ”ELECTRIC UP”.

Formularul electronic de înscriere în cadrul programului ”ELECTRIC UP” va fi activ pe link-ul granturi.imm.gov.ro ÎNCEPÂND DE VINERI, 4 DECEMBRIE 2020, ora 10.00.

Formularul de înscriere va rămâne activ pe o perioadă de 60 de zile.

Procedura de implementare a programului „ElectricUp” poate fi consultată la următorul link”: http://energie.gov.ro/ElectricUp/

Cine este eligibil ?

IMM-urile și operatori economici din HoReCa;

 • Daca exista un contract de furnizare a energiei electrice în vigoare pentru punctul de consum, cu cel puțin 12 luni consecutive facturate sau un audit energetic privind consumul estimat pentru 12 luni consecutive;
 • Nu sunt obligatii restante la bugetul de stat si la bugetul local;
 • Sa nu se afle in insolventa sau faliment;
 • Programul se finanteaza prin ajutor de minimis in limitele impuse legal (daca s-a luat ajutor de minimis pe mai multe programe, s-ar putea sa existe o limita financiara pentru beneficiar);

Acte necesare 

Cererea de finantare – furnizata de ATNOM;

 • Extras CF / contract de concesiune / chirie / comodat pe o perioada de peste 5 ani – furnizat de solicitant;
 • certificatul de atestare fiscală electronic, privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de catre Ministerului  Finanţelor Publice – furnizat de solicitant;
 • certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală – furnizat de solicitant;
 • atestatul ANRE, scanat, și extrasul Revisal privind calificarea COR 741103 pentru cel puțin doi angajați ai instalatorului ales – furnizat de ATNOM;
 • raport de audit energetic – furnizat de ATNOM;
 • solicitarea Beneficiarului de a i se acorda un avans de până la 30% din totalul cheltuielilor eligibile – furnizata de ATNOM;
 • Daca se cere avans, Beneficiarul va prezenta un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări – o poate ATNOM furniza pentru clientii care indeplinesc cerintele minime;

Pana la 30% se finanteaza in avans de catre Autoritate pe baza unei scrisori de garantie de la banca sau societate de asigurari;

 • Diferenta va trebui suportata de beneficiar pana la decontarea de Autoritate din surse proprii sau prin intermediul unui finantator;
 • TVA-ul este cheltuiala eligibila in program daca solicitantul nu este platitor de TVA.