Credinciosii Ortodocşi intră de azi in marele Post al Paştelui, si este cel mai greu post de peste an. Postul incepe de astazi 3 martie şi se va incheia pe 20 aprilie. De astazi creştini Ordodocşi intră in Postul Paştelui! Este cel mai greu post de peste an

Postu Paştelui de 40 de zile ne aminteşte de patimile lui Iisus Hristos cum a pătimit pentru intreaga omenire.Cele 40 de zile de post ne arată cum Iisus a stat in pustietate şi a postit 40 de zile ,nu a mancat nici nu a băut nimic ,el a stat 40 de zile in post şi rugăciune .

Iisus le-a zis  ucenicilor sai ,unul dintre voi mă veti vinde la talhari ,Iisus le-a vorbit ucenicilor că eu voi fi prins şi batjocorit şi mă vor răsticni pe cruce şi voi muri ,dar eu voi invia a treia zi şi mă voi inălta la ceruri la Tatăl ,acel ucenic care la vandut pe,Iisus la talhari a fos Iuda ,in această perioadă trebuie să fim buni uni cu alti să nu ne
duşmănim să tinem ură uni cu alti trebuie să ne iubim aproapele, şi Iisus a spus către ucenici ,să vă iubiti uni cu alti precum şi eu vă iubesc ,că şi Tatăl la trimis pe singurul fiu in lume să pătimiască şi să moară pentru noi .Să aveti un post uşor şi să primim toti cu mare bucurie Lumina Invieri a lui IISUS HRISTOS!