Ca urmare a petiției dumneavoastră înregistrată la Consiliul Judeţean Cluj cu numărul de mai sus, în conformitate cu prevederile art. 6, alin. 4, din O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluționare a petițiilor şi ale art. 4 din Legea nr. 233/2002, Direcţia de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Județului Cluj din cadrul Consiliului Judeţean Cluj, precizează:

În legătură cu sesizarea dumneavoastră privind situația lucrărilor pe drumul județean DJ 107M Luna de Sus – Vlaha – Săcel – Băișoara – lara – Buru – limită cu județul Alba, vă informăm că acest drum județean nu este „proaspăt reabilitat”, lucrările nefiind finalizate, ci în plină derulare.

Referitor la starea acestui drum județean, vă informăm că avem cunoștință de situația prezentată. In acest sens, am notificat executantul lucrărilor cu privire la acest aspect. De asemenea, au fost întocmite rapoarte de neconformitate a lucrărilor.

Vă aducem la cunoștință că, în această fază, suntem în procedură de achiziție a testelor suplimentare de laborator pentru elucidarea și eliminarea problemelor constate de reprezentanții Consiliului Judeţean Cluj şi sesizate de dumneavoastră, în vederea remedierii cât mai rapide a acestei situații. În ceea ce privește stadiul lucrărilor, vă informăm că lucrările de modernizare și reabilitare se află în termenele stabilite prin contract şi au un termen de execuție de 24 de luni.

Citeste si ….

 

CLUJ: DRUM JUDEȚEAN 107M LUNA DE SUS – IARA, PLIN DE GROPI ÎN MAI PUȚIN DE O LUNĂ FOTO